تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - سلسله مباحث حقوق بنیادین(5)
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
سلسله مباحث حقوق بنیادین (5)


دکتر  وحید صالحی وکیل دادگستری و عضو  جمعیت اسلامی وکلای دادگستری


 
قسمت پنجم


سیر تحول تاریخی ،حق تعیین سرنوشت
Historical Evulotion of self- Determination Right

جنگ سرد

الف- منشور ملل متحد:


در سال 1941متفقین جنگ جهانی دوم ،منشور آتلانتیک را امضاء کردند و" اصل حق تعیین سرنوشت" را پذیرفتند.


در ژوئن سال 1942،بیت وشش کشور اعلامیه ملل متحد را  که متضمن  پذیرش اصل مذکور بود،امضاء کردند.


ملل  متحد   در سال   1945"حق  تعیین  سرنوشت"  را  در  چاچوب  حقوق بین الملل وسیاستمداری پذیرفت.


به موجب قسمت دوم از ماده 1 از بخش 1منشور ملل متحد ( در باب اهداف  دول مورد نظر منشور)به:


" توسعه رابطه  دوستانه  میان ملل  بر اساس احترام  به اصل برابری حقوق وحق تعیین سرنوشت مردم  وبکار گیری  معیارهای  مناسب  در تقویت  صلح جهانی" ،    تصریح شده است.


برابر مواد 1 میثاقین(حقوق منی وسیاسی ،حقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی):


"همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند".

بر اساس حق مزبور،  مردم  آزادانه،  وضعیت سیاسی اشان را  تعیین میکنند وآزادانه ، توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی خود رادنبال می کنند.


طبق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948:

"هرکس حق داشتن تابعیت را دارد وهیچ کس نباید مستبدانه از داشتن حق مذکور محروم شود، یا حق تغییر تابعیت او انکار شود".        

با این وصف،منشور وقطعنامه های دیگر  هرگز بر استقلال کامل، بعنوان بهترین شیوه خودمختاری پافشاری نکرده اند. همچنین، بر داشتن یک شیوه اجرایی در این خصوص.


هرچند،با لحاظ دکترین حقوقی وضعیت قانونی اراضی اشغالی، دول جدید با تعهدات بین المللی به استقلال نائل آمدند، لکن مسائل ومشکلات فرهنگی، نژادی وزبانی کماکان باقی ماند.


برغم  توجیهات  وتفسیرهای  متعدد  صورت  گرفته  از  " حق تعیین سرنوشت " ، بین سالهای1946 و1960مردم  37کشوردر آسیا ،آفریقا وخاورمیانه خود را از قید استعمار رها کردند.


پیامد این رهایی، منجر به رشد جنبش های بیشتر در داخل برخی از  کشورهای استقلال یافته ودر نهایت" حفظ تمامیت ارضی " به اندازه"حق تعیین سرنوشت "گردید.


ب- ایده اشتراکی در مقابل جهان سرمایه داری:


ضدیت با استعمارگرائئ، در تقابل با موفقیت اتحاد جماهیر شوروی  در توسعه طلبی بعد از جنگ سرد بود.

در جریان جنگ جهانی دوم،  چندین کشور  در  ناحیه  اروپای  شرقی  و حوزه  بالتیک وآسیای مرکزی کاملا" ضمیمه اتحاد جماهیر شوروی شده بودند ونفوذ این پهنه  با ایجاد کشورهای اقماری آلمان شرقی وکشورهای اروپای شرقی به موازات حمایت جنبش های چین وکره شمالی گسترش یافت .


اگرچه  کشورهای اقماری، مستقل بودند  وحکومت  مرکزی  داشتند، لکن  اتحاد جماهیر شوروی غالبا" اصل حق تعیین سرنوشت رابا سرکوب انقلاب ها در این کشورها ازجمله انقلاب مجارستان  در سال 1956 و بهار پراگ  و اصلاحات  چک واسلواکی  در  سال 1968 نقض می کرد.


اتحاد جماهیر شوروی  در حمایت  از گسترش  روز افزون حکومت منفور اشتراکی، به افغانستان حمله کرد وبواسطه  گروههای  قبیله ای محلی  آن کشور،اقلیم مذکور را مورد تجاوز قرارداد.


با اینحال ، نباید مارکسسیسم،  لنینیسم و نظریه استعمار طلبی  را در  تحریک  و طغیان جنبش های آزادی خواهانه ملی  ملل  جهان سوم علیه استعماریا رژیم دست نشانده از نظر دور داشت.   در پاره ای  کشورهای  مذکور  " نظام اشتراکی"به  یک  ایدئولوژی ( بر این مبنا  که گروههای متحد ،ضد استعمار طلبی واستعمارگری هستند )بدل گردید.       


رفتارهای اتحاد جماهیر شوروی از جانب ایالات متحده آمریکا با دید تهدید منافع، تلافی می گردید.

در خلال جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا موفق به ایجاد و حمایت رژیم های حامی  با منافع سیاسی واقتصادی میان کشورهای ضد نظام اشتراکی گردید.


برای رسیدن به منظور فوق امور متعددی انجام شد، ازجمله؛هماهنگی کودتا، حمایت از کشورهای ضد نظام اشتراکی ومداخلات نظامی.


در نهایت تعدادی از جنبش های مربوط به " حق تعیین سرنوشت"، به برخی از حکومت های ضد  نظام اشتراکی  که  متهم به الهام از اتحاد جماهیر شوروی بودند بی اعتنا شدند ومساعی خود را مصروف تعقیب هدف خود نمودند.


به پشت گرمی چینی ها ،  اتحاد  ملت  آفریقایی  زیمباوه  در سال1980 قدرت را بدست گرفت وزیمباوه از منظر بین المللی به شکل جمهوری درآمد.


ج-آسیا:


در آسیا،  اتحاد جماهیر شوروی قبلا" مغولستان را  به کشوراقماری  تبدیل کرده بود.اما جمهوری ترکستان شرقی که محجور مانده بوددر قضایای منچوری به چین تسلیم شد.


جمهوری خلق چین کنتزل سرزمین های اصلی چین را در جنگ داخلی بدست گرفت.


در جریان تمرکز جنگ سرد از اروپا به آسیا وبا گسترش نفوذ وتفوق قدرت جنبش های ضد استعماری  در این عرصه  گیتی،  لزوم  استقرار اصل حق  تعیین سرنوشت ، قوام بیشتری یافت ، به نحوی که:


در سال 1947 هندوستان از فرمانروایی بریتانیا استقلال بدست آورد.


در سال 1949 پاکستان اسلامی از هند غیر دینی جدا شد.


در سال 1971 بنگلادش از پاکستان استقلال کسب کرد.


بروما،  از فرمانروایی  بریتانیا  استقلال کسب کرد لکن  عضویتش  جزء  کشور های مشترک المنافع با نقصان مواجه ومنازعات داخلی این کشور استواری  حکومتش را با چالش روبرو کرد. اندونزی بعد از یک وقفه طولانی در سال 1949 از هلند  استقلال کسب کرد.اندونزی خواهان یک موقعیت قدرتمند در منطقه برای ایجاد اتحاد مالزی بود.


هلند ، گینه جدید را پیشنهاد کرد اما اندونزی در تجاوز به آن کشور وضمیمه نمودن آن به خاک خود ابا داشت.ادامه دارد..


 با تشکر از جناب آقای دکتر وحید صالحی


منابع


 

1-^"United Nation Charter"(http://www.un.org/aboutun/charter/).Un.org Retrieved2012-03-04.


2-^"Text of International Convenant on Civil and Political Rights"and Economic,Social and Caltural Rights""


(http://www2.ohcher.org/english/law/ccpr.htm).ohcher.org.Retrieved 2012-03-04.


3-^paul R. Hensel and Michael E.Allison Department of Political Science Florida State University and Ahmed Khanani,Department of Political Science, Indiana University,The Colonial Legacy and Border Stability:Uti Possidetis and Territorial Claims in the Americas(http://granet.acns.fsu.edu/~phensel/Research/io05.pdf).


4-^a b c d e Vita Gudeleviciute,Dose the Principlel of Self- Determination Prevail over the Principle of Territorial Integrity

(http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=3aa23acl-66e8-4193-a3el-a7286ee6bfd5),International Journal of Baltic Law,Vytautas Magnus University School of Law,Volume2,No.2(April2005).


  5-^Resolution 1514(XV)"Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples"                 

(http://www2 .ohcher.org/English/law independence.htm),

General Assembly resolution 1514(XV) of 14 December1960.


6-Zimbabwe African National Union.27 March 1974.


7-^ Gorge M.Houser."Letter by Gorge M. Houser,Executive Director of American committee on African(ACOA),on the 1980 independence election in Rhodesia"(http://richardknight.homestead.com/files/zimletmarch80htm).Retrieved2007-12-01.


8-^(1)(http://www.apcss.org/Publications/Edited%

20Volumes/ReligiousRadicalism/PagesfromReligiousRadicalismandSecurity in South Asiach10pdf)p220.


نوع مطلب : مقالات جاودان، 
برچسب ها : سلسله مباحث حقوق بنیادین،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه