جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
 سلسله مباحث حقوق بنیادین(9)

حق تعیین سرنوشت و جنبش های خود مختار و تجزیه طلب معاصر

دکتر  وحید صالحی وکیل دادگستری و عضو محترم  جمعیت اسلامی وکلای دادگستری

قسمت نهم

Self- Determination & Autonomist & Secessionist Contemporary Movments))
پیشتر فهرست جنبش های خود مختار وتجزیه طلب خواهان حق تعیین سرنوشت وملل ضد استعمار را مورد مطالعه قراردادیم.

اینک به بررسی اهم جنبش های خودمختار وتجزیه طلب فعال ومعاصر در جهان می پردازیم:

1-استرالیا:

اخیرا: (از سال 2003) به بعد ،مسئله حق تعیین سرنوشت، به یک موضوع ویژه وپر اهمیت برای سکنه اولیه کشور استرالیا(استرالیائی های بومی) تبدیل شده است.

در دهه 1970، جامعه بومی این کشور با تمسک به حق تعیین سرنوشت در اداره  امور اجتماع خود،به مطالبات خویش ،از جمله تصدی ومدیریت محلی امور داد وستد وبرنامه های فرهنگی وآموزشی و...از دولت ایالتی نائل آمده ودر تعاقب آن ، مستمرا" بر حفظ ، صیانت وترقی این مهم تاکید وممارست دارند.

2-بیافرا:

در سال 1999مردم بومی "بیافرا"به استقلال نائل آمدند.

آنها یک موسسه حقوق بشر در نیجریه وسازمان ملل متحد ثبت نمودند وبعنوان حامی حقوق بشر وخواهان "حق تعیین سرنوشت"،بصورت فعال تلاش می کنند.

3-کانادا(نهضت حاکمیت کبک):

در کانادا تعدادی از نواحی "کبک"،تمایل به جدایی از "اتحادیه کانادا" را داشتند.

سکنه کبک،مدعی حق تعیین سرنوشت بودند و در راستای تحقق   این  خواسته ،  ملی گرایان فرانسوی تبار کانادایی به لحاظ صیانت از فرهنگ فرانسوی –کانادایی، همواره نهضت حاکمیت کبک را مورد حمایت قرارداده اند.

4-کاتالان(استقلال طلبان کاتالان):

 بعد از  را هپیمایی 2012 کاتالان، برای  استقلال، که بیش از 5/1  میلیون  شهروند راهپیمایی کردند، رییس جمهور کاتالان ها-آرتور مس-(Artur Mas) در 25  نوامبر 2012فراخوان انتخابات مجلس جدید را برای اعمال "حق تعیین سرنوشت" کاتالان ها اعلام کرد.

مجلس کاتالان، لایحه ای  دال  بر برگزاری  همه پرسی در چهار سال آینده  نسبت به خواسته مردم کاتالان(استقلال ودولت حاکم جدید) پیشنهاد نمودکه  این لایحه با اکثریت بسیار بالا(84%موافق) تصویب شد.

5-چچن:

رفتار وعملکرد نامناسب روسیه در طول تاریخ واستیلاء بر چچن بعنوان عامل ومحرک اصلی چچنی ها در داعیه استقلال وحق تعیین سرنوشت مردمان این قلمرو  محسوب می شود.

در نهایت "چچن"  بصورت  جمهوری چچن اعلام استقلال نمود لکن روسیه کنترل خود را بر این عرصه اعاده نمود.با وصف کارکرد دولت تجزیه طلب در تبعید ،چچن به  دو قسمت تقسیم شده است:

-جمهوری چچن، به رهبری "اشمد زاکایف"(طبق برنامه هلند،بریتانیا وایالات متحده آمریکا)

- منطقه اسلامی.

6-جزایر فالکلند(مناقشات حاکمیتی جزایر فالکلند):

جزایر فالکلند بیش از 9گونه جمعیتی با قدمت بالغ بر 175 سال زیست دارد.

در سال 1986بیش از 90%جمعیت این جزایر رای بر بقاء بریتانیا در این منطقه دادند.

با وصف بالا ،آرژانتین  بر جزایر مذکور  مسلط  گردید و با به چالش کشیدن  حق تعیین سرنوشت سکنه این جزایر، افراد غیر مقیم آرژانتینی به زورو توسل  به قوای  قهریه از این پهنه اخراج شده ومجددا" سایه بریتانیا بر این جزایر مستولی گردید.

7-جبل الطارق:

از زمانی که بریتانیا،" حق تعیین سرنوشت" جبل الطارق را تضمین ومورد حمایت قرار داد، مناقشات با اسپانیا در این خصوص شروع شد.

حساسیت "حق تعیین سرنوشت" مورد خواست جبل الطارقی ها در همه پرسی حکومتی سال 2002متجلی گردید .به نحوی که فشار سیاسی شدید موجب رد شدن طرح مشترک حکومت بریتانیا واسپانیا بر این قلمرو شد.

بریتانیا ، حق تعیین سرنوشت جبل الطارق را معطوف به معاهده اتریش نمود(ممانعت از استقلال جبل الطارق بدون موافقت اسپانیا).   وضعیتی که با اقبال  حکومت جبل الطارق مواجه نشد.

حکومت اسپانیا حق بر تعیین سرنوشت این قلمرو را مورد انکار قرار داد ومدعی گردید که آنها( جبل الطارقی ها )،جمعیتی تصنعی وبدون هویت اصیل هستند وبومی  نمیباشند.

در نهایت ،"اندلسی ها" در به رسمیت شناختن "حق تعیین سرنوشت" جبل الطارق توافق نمودند.

8-جامو وکشمیر:

برابر قطعنامه 47 شورای امنیت سازمان ملل متحد، فراخوان آرای عمومی برای تصمیم سرنوشت کشمیر در سال 1984 پذیرفته شد.

تمامی  طرفین  کنفرانس  "هاریت" (Hurriyat به اتفاق 26 سازمان در کشمیر " حق تعیین سرنوشت" مد نظر قطعنامه مذکور را تعقیب  می کردند.

برخی از احزاب خواهان این حق ، اعتقاد داشتند که : از سه  خصیصه استقلال  مطلوب قطعنامه فوق التوصیف دو خصیصه آن مربوط به اتحاد با هند یا پاکستان است.

9-کردستان(منازعات پ.ک.ک(P K K)ترکیه،کردهای عراق، تجزیه طلبان کرد در ایران):

کردستان یک منطقه تاریخی پرجمعیت اصیل متشکل از مردم کرد شرق میانه است.

سرزمینی است بطور معمول، قسمتی از چهار دولت ترکیه،عراق، سوریه وایران.

نهضت های " حق تعیین سرنوشت کرد" در هریک از این چهار دولت وجود دارد.


کردستان عراق از طریق تشکیل حکومت منطقه ای کردستان به حد اعلای مطالبات خود در حق بر تعیین سرنوشت نائل گردیده است . به نحوی که  یک موجودیت  مستقل مورد تصدیق قانون اساسی دولت متحده عراق را کسب کرده است.


اگرچه حق ایجاد " دولت کرد" در تعاقب جنگ اول جهانی به موجب معاهده"سرو" پذیرفته شده بود ، لکن وفق معاهده"لوزان" لغو گردید.

برقراری دو جمهوری مستقل کرد(جمهوری آرارات ،مشتمل بر آگری ترکیه وجمهوری مهاباد، مشتمل بر آذربایجان غربی ایران)  واقلیم کردستان (ناحیه  سلیمانیه  و کردستان عراق)مورد خواست جنبش های کرد خواهان حق بر تعیین سرنوشت بوده است.

اتحادیه میهنی دولت کردستان عراق، عقیده داردکه: " حوزه عراق  و حوزه دموکراتیک کردستان عراق ،بخش هایی  هستند  که  بر حکومت منطقه ای  کردستان   حاکم  هستند ونقش توسعه "حق تعیین سرنوشت کردی "عهده دار هستند.

10-آفریقای جنوبی:

اصل 335 قانون اساسی  آفریقای جنوبی ، "حق تعیین سرنوشت"  برای  مردم  آفریقای جنوبی مورد پذیرش قرار داده است.

حق مذکور،  در جریان مذاکرات مربوط  به تفویض اختیار به احزاب  سیاسی  در  سال 1994 در قانون اساسی این کشور مقرر گردید. طرفدران  استقلال میهنی ، این مهم  را کاملا" مشروع قلمداد می کنند.

11-قبرس ترکیه:

از زمان استیلای ترکیه وادامه اشغال قبرس در سال  1974 و پیرو برخورد  نژادی وآشفتگی در این جزیره ، یک حکومت، توسط ترکیه در سال 1983 بنام " جمهوری ترکی قبرس شمالی" اعلام وپذیرفته شد.

قبرسی های ترک ورهبر گرداننده آنها- فضیل کوچوک-  (Fazil Kucuk)  معتقدند که:"قبرسی های ترک، به اندازه قبرسی های یونان، حق بر تعیین سرنوشت خویش دارند".ادامه دارد.............


با تشکر از جناب آقای دکتر وحید صالحی

نوع مطلب : مقالات جاودان، 
برچسب ها : سلسله مباحث حقوق بنیادین، سلسله مباحث حقوق بنیادین(9)،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو